Sinds de vondst in 1931 van een door mensen gemaakt artefact door de Engelse zeillogger “Colinda”, is het bekend dat er ooit mensen op de Noordzeebodem “ronddwaalden”. In de jaren daarna zijn, met name door Nederlandse sleepnetvissers gedurende de laatste decennia van de vorige eeuw, enkele tientallen menselijke fossielen en een honderdtal door mensen vervaardigde artefacten aan wal gebracht. De Noordzeebodem werd dus niet alleen bevolkt door mammoeten, neushoorns, hyena’s, etc. maar ook door mensen. Maar welke mensen waren dat en wanneer leefden ze?

Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Paul Storm, Eveline Altena, Tom van der Colck, Lisette Kootker, & Klaas Post. (2014). Mesolitische Man uit de Noordzee; Analyse van een opgevist prehistorisch stuk onderkaak. Grondboor & Hamer, 68(4/5), 131–137.