In april 1983 werd in het Engelse Brighton het 4e Internationale Vuursteensymposium gehouden. Het programma was, zoals gebruikelijk, opgedeeld in archeologische en geologische sessies. Omdat één van de archeologische lezingen was uitgevallen, woonde de auteur (zelf conservator archeologie) een geologische lezing bij van prof. Dr. Friedrich Schmid van het Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung uit Hannover. In zijn voordracht behandelde hij de geologie van het eiland Helgoland, of liever gezegd van de zogeheten Düne, een klein, vlak eilandje ongeveer één kilometer ten oosten van Helgoland. In het bijzonder de Krijtformaties en de daarin voorkomende vuursteensoorten kwamen aan de orde. Van een van de vuursteentypes van het eiland, een markante rode soort die alleen bij Helgoland te vinden is, had Schmid een stuk meegenomen.