Sinds de implementatie van het Verdrag van Valletta in de jaren negentig van de vorige eeuw in de vorm van de AMZ-cyclus (Archeologische Monumenten Zorg) is het aantal archeologische onderzoeken in Nederland exponentieel gegroeid. Dit heeft geleid tot een vergelijkbare toename in het aantal archeologische vindplaatsen dat is ontdekt en onderzocht. Eén categorie vindplaatsen is in deze door de AMZ-cyclus gegenereerde onderzoeken echter opvallend afwezig, namelijk vindplaatsen van Neanderthalers. Waarom zijn Neanderthaler-vindplaatsen zo zeldzaam in Nederland? En, is dat eigenlijk wel zo, of wordt er mogelijk te weinig, op de verkeerde manier, of op de verkeerde locaties naar gezocht? Om een mogelijk antwoord op deze vragen te formuleren wordt in de volgende pagina’s het lössgebied van Zuid-Limburg (Afb. 1), één van de oudste dagzomende landschappen van Nederland, onder een kritische, Midden-Paleolithische loep gehouden.