Waar nu mammoettankers te zien zijn, liepen ooit mammoeten rond. De Noordzee was ooit het domein van de mammoet en zijn metgezellen. Dat niet alleen mammoeten, maar ook onze verre voorouders dat gebied bewoonden, was reeds bekend door de skeletresten en gebruiksvoorwerpen die de afgelopen decennia in grote aantallen zijn aangetroffen in kustgebieden. Maar onder welke ecologische omstandigheden hebben deze dieren en mensen geleefd? Hoe zag het landschap er toen uit? En in wat voor soort sedimenten zijn hun resten bewaard gebleven? De aanleg van Maasvlakte 2 bood een unieke gelegenheid om een deel van de Noordzeebodem intensief geologisch, archeologisch, paleontologisch en landschappelijk te onderzoeken.