Eind 2011 zijn in de bodem van de Yangtzehaven in het Maasvlakte-gebied op zo’n 20 meter diepte onder water bewoningsresten uit het Mesolithicum onderzocht. Bij het onderzoek zijn geen duikers ingezet, maar is gebruik gemaakt van een baggerponton, dat normaal wordt ingezet voor totaal andere doeleinden (Afb. 1). Vanaf het ponton zijn op zorgvuldig geselecteerde locaties drie “opgravingsputten” aangelegd. Uit het naar bovengehaalde sediment zijn tienduizenden kleinere en grotere archeologische vondsten verzameld. Het is voor het eerst in Nederland dat zó westelijk en zó diep zó’n concentratie aan Mesolithische bewoningssporen is aangetroffen. De vondsten zouden nooit ontdekt zijn zonder het uitgebreide systematische (geo)archeologische vooronderzoek dat aan de “opgraving” vooraf ging.

Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

How low can you go? Systematisch (geo)archeologisch onderzoek naar bewoningsresten uit het Mesolithicum in de bodem van de Yangtzehaven-Maasvlakte te Rotterdam. (2014). How low can you go? Systematisch (geo)archeologisch onderzoek naar bewoningsresten uit het Mesolithicum in de bodem van de Yangtzehaven-Maasvlakte te Rotterdam. Grondboor & Hamer, 68(4/5), 150–159.