In 1999 werd besloten bij de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) een studierichting “geoarcheologie” in te richten en het bijbehorende onderzoek onder te brengen bij de Afdeling Geo- en BioArcheologie (AGBA). Daarmee verhuisde deze discipline van de Faculteit Letteren naar de Faculteit Aardwetenschappen. Er werd een interdisciplinair studieprogramma ontwikkeld, dat een bescheiden aantal.