Dit artikel handelt over het ontstaan van de IJsseldelta en de complexe Holocene sedimentopeenvolging van het aangrenzende deel van de voormalige Zuiderzee. In beide gevallen is gebruik gemaakt van oudere literatuur, vooral uit de jaren 1965 tot 1975, met inbegrip van de toenmalig gebruikelijke lokale terminologie en – thans deels verouderde – stratigrafische benamingen. Deze inzichten en waarnemingen worden aangevuld met moderne gegevens uit studies van de laatste jaren, waarbij ook verwezen wordt naar de huidige lithostratigrafi sche indeling, zoals die door de Geologische Dienst Nederland wordt gehanteerd.