Al aan het begin van de negentiende eeuw zijn zowel boormossels als door mhen geproduceerde gaten in kalkstenen, schelpen, zee-egels of kolonievormende koralen gemeld uit de Sint-Pietersberg (Maastricht) en directe omgeving. Faujas de Saint-Fond (1799-1803) beeldde zowel de borende tweekleppige af (in zijn geval, Lithophaga), als het boorgat met een duidelijke afdruk van het koraal waarin werd geboord. Daarbij sloeg hij helaas de plank mis, want hij zag de gehele boorgang aan voor een “poliep”. Hoe het ook zij, dit is wel de eerste afbeelding uit het typegebied van het Maastrichtien van wat Voigt (1971) later zou omschrijven als “Fremdskulpturen”. In onderstaand artikel vullen we dit aan met een recent verzameld voorbeeld, en gaan we nader in op het aangeboorde koraal.