Voor de twintigste keer op rij werd op 28 maart j.l. de “Van der Lijnonderscheiding” uitgereikt. Dat gebeurde, als vanouds, in het pitoreske kerkje van Schokland (UNESCO Werelderfgoed-locatie). Burgemeester van der Werf (Gemeente Noordoostpolder) verrichtte de offi ciële handelingen en de nieuwe voorzitter van de Commissie “Van der Lijn, Boelens en Hellinga”, Dr. John de Vos, sprak de feestrede uit.