Tellen in en rond het huis is in! Mede door de coronabeperkingen zijn we massaal de flora en fauna gaan vastleggen die in huis, op het balkon en in de tuin groeien en bloeien, foerageren of overvliegen. Vele organisaties en waarnemingsites spelen hier- op in zoals bijvoorbeeld de Bioblitz van Waarneming.nl, Tuintelling.nl, de Vlindertel- ling, Vleermuizentelling en de Tuinvogeltelling. Verrassend hoeveel soorten er zijn waar te nemen in en rond je tuin! Zelf heb ik in een maandje tijd, zonder al te veel inspanning, meer dan 200 soorten kunnen vastleggen.