Amsterdamse Waterleidingduinen Op 29 april 2020 zag Han Buckx een Hop (Upupa epos) in de Amsterdamse Waterlei- dingduinen. Deze favoriet onder vogelaars werd tot en met 5 mei steeds op min of meer dezelfde locatie gemeld, maar leek daarna verdwenen. Echter, toen de vogel op 4 juni weer ‘herontdekt’ werd, en duidelijk werd dat twee waarnemers eind april - begin mei de vogel waarschijnlijk met (nest)materiaal in de snavel hadden gezien, werd een broedpoging vermoed. Na een eerste verkenning van de wijdere omgeving op 6 juni, werden er op 7 juni gerichte voedselvluchten over grote afstanden vastge- steld. Tevens bleek er plots sprake van een tweede foeragerende vogel. Vanaf dat moment werd zeer aannemelijk dat er sprake was van een broedgeval. Nog dezelfde dag is daarom een embargo op Waarneming.nl ingesteld, om verstoring zo veel als mogelijk te voorkomen.