Leden van Vogelwerkgroep buigen zich over schurende kwesties Veel vogelaars binnen onze werkgroep zijn de Nijlgans zat. Als exoot, dat wil zeggen een vogel die van oorsprong hier niet voorkomt en als verstekeling ons land is binnen- gekomen, heeft het beest hier volgens hen niks te zoeken. Bijna 50 procent van de 202 inzenders van een door de natuurbeschermingscommissie gehouden onderzoek naar ganzen in ons land, heeft het helemaal gehad met de Nijlgans, die zich in hoog tempo vermenigvuldigt, andere vogels het leven onmogelijk maakt en ruimte inneemt, die bestemd is voor hier van nature voorkomende soorten. Dat is een van de opval- lende uitkomsten uit deze kleinschalige mail-enquête onder leden van onze Vogel- werkgroep.