De voorjaarstrek was vanaf maart al hard bezig. Met smart zat ik te wachten op één van mijn favoriete terugkerende vogels uit zuidelijk Afrika: de Boomvalk. De afgelopen jaren heb ik mijn eerste exemplaren steeds terug gezien in de duingebieden, maar sinds vorig jaar was ik ook bekend met een broedpaartje dat in het Engelandpark bij mij om de hoek (ik woon in de kruidenbuurt in Haarlem) een veilig toevluchtsoord had gevon- den. Kortom, de verwachtingen waren hooggespannen.