Tijdens onze jaarlijkse inventarisaties van roofvogels worden de afgelopen jaren regelmatig Torenvalken tijdens het broedseizoen waargenomen. Voornamelijk in het zuidelijke deel van het duin. We vermoeden dat deze valken net buiten het duin broeden, dat het niet broedende dieren zijn of dat het broedsel al is misgegaan.