Eerste veldwaarneming van een zingende voorjaarsvogel in Zuid-Kennemerland! Op 30 mei 2020 was ik, zoals wel vaker, reeds bij zonsopgang in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor een lange wandeling en om te vogelen. Rond 9 uur hoorde ik vanaf de betonweg aan de zuidwestkant van het Westerkanaal een vogel die me in eerste instantie aan een Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) deed denken. Maar de vogel zat in een nogal atypisch biotoop voor een Bosrietzanger, er was in de buurt geen vochtige ruigte of riet te bekennen.