Interview with the winner of the Lenders Prize 2020 Just before the annual meeting of RAVON on November 14th 2020, Gerrit Kolenbrander received the Lenders Prize (bronze sculpture of a tree frog and a charter) as a mark of appreciation for his work in the field (monitoring, research and education). As regional contact person he assists many volunteers and students. Gerrit Kolenbrander is al decennia lang toonaangevend op het gebied van inventarisaties, monitoring, habitatbeheer en educatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Voor de Meetprogramma’s Reptielen en Amfibieën is hij als regionaal contactpersoon een bekende voor vele vrijwilligers. Daarnaast assisteert hij bij het zenderonderzoek van grote modderkruipers, het overzetten van amfibieën of het verzamelen van samples voor onderzoek naar dierziektes. Hij schroomt niet om een kraanmachinist aan te spreken om naar eigen inzicht een poel voor kamsalamanders uit te graven en zo nieuwe kansen te creëeren. Gerrit draagt zijn onschatbare kennis graag aan anderen over, ook als bestuurslid van de RAVON-werkgroep Gelderland en is een echte samenwerker, waarbij het niet uitmaakt of iemand beheerder, teller, uitvoerder, onderzoeker of leerling is. We stellen deze inspirerende Lendersprijswinnaar 2020 nog een paar vragen.

, , , , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

R. Creemers. (2021). Op huisbezoek bij Gerrit Kolenbrander Interview met de winnaar van de Lendersprijs 2020. RAVON, 23(3), 50–51.