Regional fish migration and evaluation of fish passes in the Langbroekerwetering In the Langbroekerwetering, a fragmented water body in the Province of Utrecht, several fish passages have been constructed to facilitate fish migration. In 2018 a study into fish migration was initiated in this area, in which various fish species were tracked using telemetry. The objective of this study was to understand the migration patterns of wide-spread fish species on a regional scale and to evaluate the e!ectiveness of the constructed fish passages. This paper discusses some preliminary results. De mogelijkheid om vrij te kunnen bewegen tussen verschillende leefgebieden is niet alleen belangrijk voor echte trekvissen, zoals aal en zalm. Er is een groeiend besef dat migratie op een kleinere schaal ook belangrijk is voor andere vissoorten. Daarom zijn de afgelopen jaren diverse voorzieningen aangelegd om migratie rondom knelpunten als stuwen te faciliteren. Het is echter vaak de vraag in hoeverre deze migratievoorzieningen daadwerkelijk functioneren. Daarnaast is relatief weinig bekend over de migratie van veel vissoorten die voorheen niet als migrerend werden beschouwd, zoals baars en blankvoorn. Reden genoeg voor waterschappen binnen deelstroomgebied Rijn-West om hier onderzoek naar te doen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft hier invulling aan met een telemetrisch onderzoek.

, , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

M. Kooiman, & M. Valkenaars. (2021). Regionale vismigratie en evaluatie van vispassages in de Langbroekerwetering. RAVON, 23(3), 52–55.