15 years of illustrating for RAVON Scientific illustrator Paul Veenvliet looks back on his contributions to the RAVON organization, which started 15 years ago and continues today. His illustrations are used in identification guides, the Dutch Atlas of Amphibians and Reptiles and covers of the RAVON Magazine. He started with ‘dotted’ drawings in black-and-white and nowadays often works in full colour vector-format. The time has come to redraw all the old Western European amhibian and reptile drawings in colour... Illustreren voor herkenningsgidsen en determinatietabellen is een aparte discipline. Dieren en planten moeten natuurgetrouw en “anatomisch correct” worden afgebeeld, waarbij het niet nodig is om alle details te laten zien. Integendeel, soms zegt een eenvoudige lijn meer en is het nodig om alle andere details weg te laten. Vaak worden verschillende soorten op een vergelijkbare manier afgebeeld. Tradities bepalen soms ook hoe iets wordt afgebeeld: vissen in zijaanzicht, dagvlinders en kevers recht van boven en amfibieën in zijaanzicht of schuin van boven. Soms loont het om hier juist van af te wijken. Lukt het me om binnen deze randvoorwaarden een serie tekeningen te maken die ook nog mooi gevonden wordt, dan voel ik me oprecht gelukkig.