De Indische gans is een Centraal-Aziatische soort, die broedt in de Chinese en Mongoolse hooglanden op 4.000-5.000m hoogte. Ze trekken ’s winters over de Himalaya naar laaglandmoerassen in India, Bangladesh en Myanmar. Hoewel de aantallen zijn afgenomen, is de soort niet bedreigd. Het voorkomen van de Indische gans in West-Europa is geheel terug te voeren op introductie door mensen. De soort wordt al lange tijd gehouden als sier- en parkvogel. Hoewel de soort hybridiseert met andere ganzensoorten, lijken de hybriden niet vruchtbaar. Er is ook geen andere impact bekend op inheemse soorten.