De vormenrijkdom binnen de miljoenpoten is groot, van het penseeltje met een kort gedrongen lichaam en veel lange, afstaande haren, tot langgerekte, slangvormige soorten en soorten die zich kunnen oprollen tot een balletje. De platrugmiljoenpoten zijn makkelijk te herkennen aan de afgeplatte lichaamssegmenten. Vanaf de voorkant bekeken lijkt het net of elk segment aan de bovenkant gevleugeld is, door afstaande plaatjes. Sommige van onze kleinste én grootste soorten behoren tot de platruggen. Er kwamen tot voor kort acht soorten uit deze groep in ons land voor. Recent is hier de witte platrug Propolydesmus germanicus aan toegevoegd. Het is de eerste toevoeging aan de Nederlandse miljoenpotenfauna sinds 2002. In dit artikel worden de herkenning, taxonomie en de eerste waarneming van deze nieuwe soort besproken.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M. Berg, A. Krediet, & O. Franken. (2019). De witte platrug Propolydesmus germanicus, een miljoenpoot nieuw voor de fauna van Nederland (Myriapoda: Diplopoda: Polydesmidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 52, 47–54.

Additional Files
52.jpg Cover Image , 60kb