Het gaat niet goed met de wilde bijen in ons land, ruim de helft van de soorten staat op de Rode Lijst. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het sterk verminderde aanbod van bloeiende wilde planten in het (agrarisch) landschap en in de tuinen in dorpen en steden. Daarnaast spelen onder andere vermesting, verdroging, bestrijdingsmiddelen en verkeerd beheer een rol. Er zijn ook enkele positieve ontwikkelingen, zoals een recente vondst van de ernstig bedreigde kleine bonte wespbij.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J. Smit, & T. Fernhout. (2019). Een nieuwe vondst van de kleine bonte wespbij Nomada roberjeotiana (Hymenoptera: Anthophila: Apidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 52, 73–78.

Additional Files
52.jpg Cover Image , 60kb