In 2019 werd een vrouwtje van Anthidium septemspinosum aangetroffen in Ede. Dit is een bij die nog niet eerder in Nederland was aangetroffen. De soort was ook niet verwacht omdat de dichtstbijzijnde vindplaatsen zich bij Parijs en in Midden-Duitsland bevinden. Het zal interessant zijn om de komende jaren te bezien of de soort zich bij ons gaat vestigen of dat het bij een enkele vondst blijft. Als Nederlandse naam wordt zwartpootwolbij voorgesteld.

, , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

Th. Zeegers. (2019). De zwartpootwolbij Anthidium septemspinosum, een verrassende nieuwe bij voor Nederland (Hymenoptera: Megachilidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 53, 1–10.

Additional Files
53.jpg Cover Image , 46kb