De zwarte soldatenvlieg wordt op grote schaal commercieel gekweekt als eiwitrijk diervoedsel, zowel in binnen- als in buitenland. De soort is oorspronkelijk afkomstig uit tropische delen van Amerika, vermoedelijk Zuid-Amerika, maar is door menselijke activiteit versleept naar alle andere continenten met uitzondering van Antarctica. Ook uit Europa is de soort al bijna een eeuw bekend, vooral uit het zuiden, maar lijkt zich de laatste decennia naar het noorden toe uit te breiden. In 2019 werd de vlieg voor het eerst in het buitengebied in Nederland gevonden.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J.T. Smit, Th. Zeegers, & T. Cramer. (2019). Exotische zwarte soldatenvlieg Hermetia illucens duikt op in Nederland (Diptera: Stratiomyidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 53, 11–15.

Additional Files
53.jpg Cover Image , 46kb