De recente uitbreiding van de rozevleugel in België werd snel gevolgd door de eerste waarneming van deze soort in Nederland. De rozevleugel is een opvallende grote sprinkhaan met roze achtervleugels, die zichtbaar worden tijdens het opvliegen. In het voorliggende artikel wordt deze nieuwe sprinkhaansoort voor de Nederlandse fauna beschreven. Het valt te verwachten dat de komende jaren meer individuen gevonden worden, en dat de zuidelijke provincies in Nederland de eerste populaties mogen verwelkomen.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J.J.F. Verhees, P. Lemmers, & R.P.W.H Felix. (2019). Eerste waarneming van de rozevleugel Calliptamus italicus in Nederland (Orthoptera: Acrididae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 53, 17–22.

Additional Files
53.jpg Cover Image , 46kb