De Marker Wadden is een nieuw aangelegd natuurgebied in het Markermeer. De aanleg van deze archipel is gestart in 2016 en wordt afgerond in 2021. Op 13 september 2018 heeft EIS een excursie georganiseerd om een eerste indruk te krijgen van de ongewervelde dieren in de vroege successiestadia van het gebied. In totaal bemonsterden 11 specialisten het Eerste Eiland. Deze steekproef leverde interessante resultaten op, vooral het aantal van 109 waargenomen keversoorten was onverwacht hoog. In totaal werden 198 soorten insecten, negen spinnen en één slak waargenomen.

, , , , , , , , , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

O. Vorst, B. Aukema, M.C. de Haas, P. J. van Helsdingen, J. Huijbregts, V.J. Kalkman, … J.T. Smit. (2019). Ongewervelde dieren van de Marker Wadden, een eerste indruk (Insecta, Arachnida, Mollusca). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 53, 23–42.

Additional Files
53.jpg Cover Image , 46kb