Sluipvliegen zijn één van de soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in geleedpotigen, veelal vlinderrupsen, maar ook bijvoorbeeld wantsen en keverlarven. De familie is in ons land relatief goed bestudeerd. In dit artikel worden wederom enkele nieuwe soorten voor Nederland en België vermeld. Het zijn zuidelijke soorten die zich snel noordwaarts verspreiden en inmiddels aan het inburgeren zijn. Het totaal aantal soorten dat in Nederland ooit vastgesteld is komt op 337. Verder bespreken we de areaaluitbreiding van enkele wantsenparasieten.

, , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

Th. Zeegers, & F. Verheyde. (2019). Zesde aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 53, 123–143.

Additional Files
53.jpg Cover Image , 46kb