Het begrip biodiversiteit speelt tegenwoordig een zeer prominente rol in de natuurbescherming. In vele beleidsstukken en beheerprogramma’s komt het terug. In een belangrijke beleidsdoelstelling wordt dit concreet vertaald als: ‘In 2020 zijn voor alle in 1982 in Nederland van nature voorkomende soorten en populaties de condities voor instandhouding duurzaam aanwezig’ (Ministerie van lnv 2000). Dit roept natuurlijk meteen de vraag op: hoeveel en welke soorten komen er eigenlijk in ons land voor? Tot voor kort kon daar slechts naar gegist worden. In dit boek geven Nederlandse specialisten het antwoord op deze vraag.