De diversiteit van planten en dieren is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld. Elke soort heeft zijn eigen verspreidingsgebied en daardoor komen in sommige gebieden veel soorten voor en in andere juist weinig. Dit hoofdstuk beschrijft deze ruimtelijke patronen en probeert ze te verklaren aan de hand van natuurlijke oorzaken. De invloed van de mens op de biodiversiteit komt in hoofdstuk 8 aan bod. Eerst wordt beschreven hoe de flora en fauna van Nederland zich verhoudt tot die van de wereld en Europa: welke soorten komen hier voor en welke zijn specifiek voor Nederland? Dit wordt sterk bepaald door de geschiedenis van het Europese continent, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het klimaat. Vervolgens komen de diversiteitpatronen binnen Nederland aan de orde. Deze worden vooral bepaald door de huidige omstandigheden, onder te verdelen in abiotische, biotische en geografische factoren. Het laatste deel van dit hoofdstuk bespreekt de patronen in diversiteit van land-, zoetwater- en mariene gebieden afzonderlijk.

,
Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

V.J. Kalkman, B. Odé, & A.W. Gmeling Meyling. (2010). De Nederlandse Biodiversiteit: Patronen in de Nederlandse biodiversiteit. Natuur van Nederland, 10(1), 319–338.