Vroeger was alles beter. Ook voor natuur lijkt dit op te gaan. Het oppervlak natuur is sterk afgenomen en de kwaliteit van de overgebleven gebieden is vaak lager dan in de eerste helft van de twintigste eeuw. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar veranderingen in de Nederlandse natuur. Eerst worden de belangrijkste veranderingen in het Nederlandse landschap samengevat en daarna die van de flora en fauna van de terrestrische, aquatische en mariene habitats. De trends van de verschillende dier- en plantengroepen zijn sterk verschillend en zelden door de jaren heen gelijk. Sommige groepen vertonen in de afgelopen decennia een duidelijk herstel. Het waarheidsgehalte van ‘vroeger was alles beter’ is daarom sterk afhankelijk van wat vroeger is en wat men verstaat onder beter. Of vroeger alles beter was is dus vatbaar voor discussie. Dat alles verandert zal voor niemand ter discussie staan: zelfs de meest geïsoleerde plek in Nederland wordt tegenwoordig sterk door de mens beïnvloed.

,
Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

V.J. Kalkman, L. van Duuren, & A.W. Gmeling Meyling: B. Odé. (2010). De Nederlandse Biodiversiteit: Veranderingen in de Nederlandse biodiversiteit. Natuur van Nederland, 10(1), 339–354.