Het overgrote deel van de in Nederland voorkomende soorten komt in natuurgebieden voor, sommige soorten zijn er zelfs vrijwel toe beperkt. Vrijwel alle Nederlandse milieus zijn immers in de natuurgebieden te vinden, een enkele uitzondering daar gelaten. Natuurgebieden worden in het algemeen beheerd door de terreinbeherende organisaties, en zij hebben dus een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van een groot deel van onze biodiversiteit. In dit hoofdstuk komt de relatie tussen biodiversiteit, natuurgebieden, terreinbeheerders en beheer aan bod. Hierbij is ook ruim aandacht voor enkele recente veranderingen in het natuurbeheer.

,
Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

B.F. van Tooren, & B. Lucas. (2010). De Nederlandse Biodiversiteit: Biodiversiteit en de terreinbeherende organisaties. Natuur van Nederland, 10(1), 367–377.