Korte info van het bestuur en kort voorstellen van twee nieuwe bestuursleden

,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Bert van der Valk, & Frits Hakkennes. (2020). Bestuurs-informatie en even voorstellen door de nieuwe voorzitter Bert van der Valk en de nieuwe penningmeester Frits Hakkennes. Afzettingen, 41(3), 46–47.