The knowledge on the ichnofossil Tasselia ordamensis de Heinzelin, 1964 is summarized. Cainozoic finding localities in Belgium and the Netherlands and elsewhere in Europe were listed and mapped. A few new localities are situated in the eastern part of the Netherlands. Specimens collected in that area were figured and described.

, , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Gerard van der Velde. (2020). Tasselia ordamensis de Heinzelin, 1964 in het Plioceen van de Loonse Waard bij Balgoy (Gelderland) met een overzicht van vindplaatsen in Europa. Afzettingen, 41(3), 48–53.