Elk jaar maken miljoenen vogels gebruik van de Waddenzee om er te broeden, te overwinteren, of om op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd is de Waddenzee een hotspot voor toerisme en andere menselijke activiteiten. Het gevolg is dat vogels vaak verstoord worden, waardoor ze onnodig energie verspillen en kostbare tijd verliezen. Er is in de Waddenzee dus duidelijk een conflict tussen het openstellen van dit prachtige natuurgebied voor menselijke activiteiten enerzijds en het welzijn van vogels anderzijds. Tijdens vierjarig onderzoek naar verstoring zijn de effecten van vliegtuigen en andere verstoringsbronnen gedetailleerd in kaart gebracht voor de Scholekster, een soort die in Nederland de laatste decennia sterk achteruit gaat. Dit artikel geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste resultaten.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

H.-J. van der Kolk, B.J. Ens, E. Jongejans, M. Frauendorf, A.M. Allen, H. de Kroon, & M. van de Pol. (2021). Conclusies uit vier jaar onderzoek naar vliegtuigverstoring van Scholeksters (Haematopus ostralegus) op Vlieland. Twirre, 31(2), 9–18.