Waarnemingen van geringde Scholeksters kunnen worden gebruikt om allerlei vragen te beantwoorden. Een vraag kan zijn waar in Fryslân geboren Scholeksters zich later als broedvogel vestigen. In deze bijdrage wordt gekeken naar de geboorteplaats van Scholeksters die in en rond de stad Groningen broeden.

, , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

K. van Dijk. (2021). Over geboorte- en broeddispersie van Friese Scholeksters (Haematopus ostralegus) naar de stad Groningen. Twirre, 31(2), 24–30.