De Mieden, globaal gelegen tussen de plaatsen Twijzel, Drogeham, Surhuizum en Buitenpost in de gemeente Achtkarspelen is een gevarieerd gebied. In het gebied komen verschillende bodemsoorten samen en er is in grote delen van het gebied sprake van uittreding van grondwater. Deze aspecten zorgen voor een zeer rijke en gevarieerde flora.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

J. Hanenburg. (2021). Landschapsherstel in polder Rohel; smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn ’t rûn!. Twirre, 31(2), 31–33.