Vanaf mijn jeugd heb ik al belangstelling voor de natuur. Via de plaatselijke vogelwacht in Gaasterland en via het kievitseieren zoeken, wat ik destijds met mijn vader deed, kwam ik veel in de natuur. In het verlengde hiervan deden we veel aan de bescherming van weidevogelnesten. Later richtten wij ons op de plantenwereld. In Veendam werden we lid van de KNNV en Floron Drenthe die vooral in het gebied van de Drentsche Aa veel activiteiten organiseerden. Maar er zijn zo veel soorten en de verschillen zijn vaak zo klein…. Toen mij werd gevraagd om zelf een 4.5 ha natuurterrein in te richten en te monitoren, werd het fotograferen voor mij opeens heel belangrijk. Vooral om de details van planten later nog eens rustig te kunnen vergelijken met de gegevens in de determinatiegidsen.