De Amerikaanse vogelkers stond vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw decennialang hoog op de lijst van te bestrijden soorten bij veel bos- en heidebeheerders. De laatste tijd begint het beeld echter wat te kantelen. Er zijn nu soms ook positieve geluiden over deze soort te horen. We proberen het hieronder helder op een rij te zetten. Er is een enorme hoeveelheid literatuur voorhanden over deze soort (dit in tegenstelling tot sommige andere hier behandelde soorten). Voor dit artikel is voornamelijk uit de KNNV-studie over de Amerikaanse vogelkers geput (Nyssen, den Ouden & Verheyen 2013), waarin veel recent onderzoek wordt gebundeld. Ook de door dezelfde auteurs samengestelde beslisboom is benut voor het verhaal. Met beheerders uit het Noorden is contact geweest over hun ervaringen met en visie op de soort.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

H. Jansen. (2021). Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), na meer dan tweehonderd jaar weer iets meer geaccepteerd?. Twirre, 31(2), 36–40.