Deze keer over de Walrus die nu in de Waddenzee zwemt. Ook zijn er weer bijzondere vondsten gedaan, zoals van een korfmossel, meerdere soorten planten en een eendagsvlieg. Tekstuele bijdragen zijn van Arnoud van der Berg, Anthonie D.P. van Peursen & Jaap H. de Boer, Ben Bruinsma, Klaas Ybema, Hinko Talsma en Jan Bosma. Heeft u een bijzondere waarneming gedaan? Mail dit dan naar mzweemer@gmail.com om uw nieuws met de andere lezers van Twirre te delen!

, , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

M. Zweemer. (2021). Van Wad tot Woud: nieuws uit de Friese natuur. Twirre, 31(2), 41–44.