Johan Stuart is door SOVON Vogelonderzoek Nederland benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2020. Het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid­Kennemerland had hem voorgedragen vanwege zijn niet aflatende inzet voor diverse tellingen, voor de Jeugd­ vogelclub en voor zijn bestuurs­ en organisatiewerk. Recent is hij met deze eretitel verrast door Theo Verstrael, directeur van Sovon.