Verdubbeling sinds 2010 Het gaat goed met de Ooievaar in ons land. Nooit eerder werden tijdens de wintertel­ ling zoveel Ooievaars geteld als de afgelopen winter. Met de door de Stichting Ooie­ vaars Research & Knowhow (Stork) 996 geregistreerde vogels bleek dat vrijwel een verdubbeling sinds 2010. Opzienbarend, gezien het feit dat deze mooie vogel door het gebruik van pesticiden in ons land in de jaren zestig van de vorige eeuw bijna was uitgestorven. Ook onze regio mag zich verheugen in steeds meer Ooievaars.