Activiteitencommissie, januari-februari-maart 2021 Vanwege onzekerheid over de coronamaatregelen, die er de komende tijd gelden, zul­ len de excursies alleen in de omgeving plaatsvinden en is aanmelding vooraf noodza­ kelijk. In overleg met het bestuur is besloten, om tijdelijk, met maximaal tien personen op pad te gaan. De excursies gaan door als het vanuit RIVM weer is toegestaan om buiten in deze groepsgrootte activiteiten te ondernemen. Meld je in ieder geval aan via activiteitencommissie@vwgzkl.nl met vermelding van je mobiele nummer. De komende periode zullen er geen lezingen gehouden worden.