In dit natuurbeschermingsnieuws kunnen we gelukkig melding maken van een aan­ tal positieve ontwikkelingen. Onze regio is een boeiend natuurontwikkelingsgebied rijker geworden (met ter plaatse een nieuwe vogelhut!). En de trend van de laatste jaren dat gemeenten meer aandacht besteden aan groen­ en natuurbeleid lijkt door te zetten, recent in Bloemendaal en Haarlem.