Protecting herpetofauna and fish under the Environment Act Soon, the new Environment Act will enter into force, into which the current Nature Protection Act will be incorporated. In this article, we describe how and what the consequences will be for the protection of amphibians, reptiles and fish in the Netherlands Vanaf 1 juli 2022 treedt er weer een nieuwe wet in werking die de natuurbescherming regelt, namelijk de Omgevingswet. Even hebben we kunnen wennen aan de Wet natuurbescherming die sinds 2017 de voormalige Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 verving. Straks is dus de Wet natuurbescherming ‘ouderwets’. De nieuwe Omgevingswet vervangt maar liefs 26 wetten, waaronder de Wet natuurbescherming. Het doel is vooral een eenvoudige en overzichtelijke wet voor alle handelingen in de fysieke leefomgeving. Daarbij beloofde de wetgever een ‘beleidsneutrale’ overgang. Oude wijn in nieuwe zakken? In dit artikel bieden we een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige en de nieuwe situatie, dat relevant is voor RAVON en haar vrijwilligers

, , , , , , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

S. Hunink, & R. Zollinger. (2021). Bescherming herpetofauna en vissen onder de Omgevingswet. RAVON, 23(4), 80–83.