Libellen zijn een boeiende en spannende soortgroep en er zijn dan ook veel mensen die zich bezighouden met libellen kijken of fotograferen. Vaak worden plekken bezocht waar veel soorten bij elkaar te vinden zijn. De rivierrombout, die als enige libel in Nederland in de grote rivieren leeft, valt dan buiten de boot.

, , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

G. Bos, & M. Poot. (2020). Een kwartier langs de rivier. Vlinders, 35(2), 10–12.