Al 30 jaar tellen we dagvlinders op vaste routes in Nederland. Dat verschaft ons een prachtig inzicht in het wel en wee van onze vlinders. Hoe zit dat in de rest van Europa?