In Nederland hebben we 139.000 kilometer aan wegen en nog eens 3000 kilometer aan spoorwegen. De bermen langs deze wegen zijn ontzettend belangrijk voor flora en fauna. Sommige soorten maken hun volledige levenscyclus door in de berm, andere gebruiken het als een veilige route met voedsel en schuilgelegenheid om van het ene (natuur)gebied naar het andere te komen. Helaas zien we nog veel kort gemaaide bermen waar dieren geen gebruik van kunnen maken. Het ecologisch beheren van bermen is daarvoor dé oplossing.

, , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

A. Stip, & M. van Silfhout. (2020). Aan de slag voor meer leven in de berm. Vlinders, 35(2), 22–23.