Jarenlang leek het slecht te gaan met bosvlinders, maar de laatste jaren worden sommige soorten duidelijk meer geteld. Gaat het dus weer beter met de vlinders in het bos?

, , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

C. van Swaay, & M. Poot. (2020). Bosvlinders - meetnet dagvlinders. Vlinders, 35(3), 13–15.