Het oudste nog bestaande project met vlindervriendelijk bermbeheer in Nederland vierde in 2019 zijn dertigjarig bestaan. De Vlinderberm is georganiseerd door de Wielenwerkgroep in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel. De 2,5 km lange berm, aan weerszijden van een fietspad, ligt tussen Miedum en Gytsjerk ten noordoosten van Leeuwarden.

, , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

F. Nijland. (2020). Vlinderberm Canterlân : dertig jaar vlindervriendelijk beheer van een berm, goed voor vlinders?. Vlinders, 35(4), 14–17.