De iepenpage is altijd een zeldzame vlinder geweest in Nederland. In de jaren tachtig van de vorige eeuw leek de soort zelfs verdwenen. Rond 1992 werd de iepenpage in Heerlen weer teruggevonden. Tot 2012 was dat de enige vindplaats in Nederland, tot er gericht gezocht werd naar deze vlinder die er een zeer verborgen levenswijze op nahoudt. In de periode 2012 t/m 2016 werden grote populaties gevonden: verspreid in Zuid-Limburg, bij Eindhoven en in de Oostelijke Achterhoek.

, , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

A. Vliegenthart. (2020). De iepenpage is terug in Nederland. Vlinders, 35(4), 18–20.