De blauwe waterjuffers zijn niet de eenvoudigst te herkennen groep libellen en er staan er nogal wat in de veldgids. Veel soorten zijn echter zeldzaam en komen bijvoorbeeld alleen in de Weerribben voor (donkere waterjuffer) of in een klein aantal vennen en veentjes (maan- en speerwaterjuffer) waardoor het aantal soorten waar je op de meeste plekken rekening mee moet houden beperkt is. Gaffelwaterjuffer was lange tijd zo’n soort die wel in de veldgids stond, maar die je kon negeren omdat hij niet in Nederland voorkwam.

, , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

R. van Grunsven. (2020). Gaffelwaterjuffer, een blauw juffertje erbij. Vlinders, 35(4), 21–21.